Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện / Điện tử" | Địa điểm "Hải Phòng"

TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/04/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

21/04/2018

QA Staff (4PE - Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/04/2018

Kỹ sư QA (4PE - Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/04/2018

Nhân Viên Lắp Ráp

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

13/04/2018

Manager SMT Làm Việc Tại Hải Phòng

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/04/2018

QA Leader (4PE - Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

11/04/2018

Nhân Viên Bảo Dưỡng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

07/04/2018

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

07/04/2018

Kỹ Sư Lập Trình Robot - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/04/2018

Kỹ Sư Điều Khiển - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/04/2018

Smart Working Staff (Nhân Viên)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/03/2018

Trưởng Phòng TPM

FOUR P Electronics JSC - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/03/2018

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-