Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "CNTT - Phần mềm" | Địa điểm "Hải Phòng"

IT Senior Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

14,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2018

Việc Làm Hấp Dẫn

Trưởng Nhóm Lập Trình ( 01 người )

Công Ty CP Phần Mềm An Biên - Hải Phòng

8,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2018

IT Programmer (VSIP Industrial Zone, Hai Phong).

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2018

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

07/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-