Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "CNTT - Phần mềm" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

27/12/2018

Nhân Viên IT

Khách Sạn Pearl River - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

11/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-