Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "CNTT - Phần mềm" | Địa điểm "Hải Phòng"

Hải Phòng - Kỹ Thuật Viên Hạ tầng Viễn Thông

FPT Telecom - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

23/10/2018

Nhân Viên IT

Công ty TNHH Y-tec Việt Nam - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

21/11/2018

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

05/11/2018

Nhân Viên IT

Khách Sạn Pearl River - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

24/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-