Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công ty TNHH Y-tec Việt Nam - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-