Tìm thấy 25 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Hải Phòng"

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/07/2019

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/07/2019

Trưởng Phòng Mua Bán (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/07/2019

Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống Mạng (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
12/07/2019

Kỹ Sư QE (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
11/07/2019

Kỹ Sư RMA (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
11/07/2019

Nhân Viên IPQC&OBA (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
11/07/2019

Nhân Viên Kiểm Tra IQC (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
11/07/2019

Kỹ Sư TE (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
11/07/2019

Quản Lý IPQC&OBA (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/07/2019

Tư Vấn Viên (Sales Fitness)

Công Ty TNHH Đầu Tư BTGroup - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
10/07/2019

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
03/07/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công ty TNHH Gooiltech - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
17/06/2019

Korean Translator

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
17/06/2019

Material Staff

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
17/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-