Tìm thấy 40 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Hải Phòng"

Giám Sát Kế Toán - Tiếng Trung (Hải Phòng)

CareerLink's Client - Hải Phòng

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/09/2019

Kỹ Sư TE (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Nhân Viên Thủ Quỹ Biết Tiếng Trung

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
13/09/2019

Kỹ Sư Xử Lý RMA (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/09/2019

Quản Lý Thanh Tra Chất Lượng IPQC & OBA (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/09/2019

Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống Mạng (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
13/09/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
11/09/2019

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
06/09/2019

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
06/09/2019

Quản Lý Kho (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/09/2019

[Hải Phòng] Customer Service Leader

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hải Phòng

Hơn 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
27/08/2019

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
21/08/2019

Nhân Viên PE(Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Autel Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
16/09/2019

Kỹ Sư Test Engineer (Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Autel Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
16/09/2019

Nhân Viên NPI [ Tiếng Anh/Tiếng Hàn ]

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công ty TNHH JCV Corp - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
22/08/2019

Trưởng Phòng Sản Xuất [ Tiếng Anh/Trung/Hàn ]

Công ty TNHH JCV Corp - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/08/2019

Trưởng Phòng Chất Lượng [ Tiếng Anh/Trung/Hàn]

Công ty TNHH JCV Corp - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-