Tìm thấy 61 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Hải Phòng"

QC Team Leader (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2019

Giám Sát Kế Toán - Tiếng Trung (Hải Phòng)

CareerLink's Client - Hải Phòng

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/11/2019

Chief Accountant (Local)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/11/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG TỔNG HỢP (TIẾNG ANH/HÀN)

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
24/10/2019

Nhân Viên NPI (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2019

CHỦ QUẢN KỸ THUẬT (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Autel Việt Nam - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/11/2019

Kỹ Sư Test Engineer (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Autel Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
01/11/2019

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Autel Việt Nam - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/11/2019

TỔ TRƯỞNG KHO (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Autel Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/11/2019

Nhân Viên Mua Bán - HP (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Autel Việt Nam - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên
01/11/2019

Chủ Quản Kho(Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Greenworks ( Việt nam) - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/10/2019

Tổ Trưởng OQC ( Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Greenworks ( Việt nam) - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-