Tìm thấy 98 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên Thủ Quỹ Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH MTV Giao Nhận TOPASIA - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
09/07/2020

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
01/07/2020

Kỹ Sư Chất Lượng Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Horn Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
14/07/2020

Kỹ Thuật Viên TE (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/07/2020

Kỹ Sư Mạng (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Horn Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/07/2020

Kỹ Sư Kiểm Tra (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Horn Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/07/2020

Kỹ Sư IE (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Horn Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/07/2020

Nhân Viên ESH

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP VINASANFU - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/06/2020

Kỹ Sư DCC (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Đầu Tư Feng Xu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
29/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io