Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán lẻ / Bán sỉ" | Địa điểm "Hải Phòng"

[Hải Phòng] CỬA HÀNG TRƯỞNG TẠI LINING HẢI PHÒNG

Công ty TNHH Quốc Tế Hải Long - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22/04/2019

Big C Hải Phòng - Trưởng Quầy

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-