Tìm thấy 121 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng" | Địa điểm "Hải Phòng"

Development Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
08/04/2020

Sales Officer/ Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
08/04/2020

Sales & Operation Manager (Hai Phong)

CareerLink's Client - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
07/04/2020

Sales Engineer (English)

CareerLink's Client - Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
05/04/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh (x Founder) Tại Hải Phòng

AIA Exchange - Hải Phòng

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/03/2020

PHÓ PHÒNG KINH DOANH

Công Ty TNHH Kvil Việt Nam - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
25/03/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty TNHH Kvil Việt Nam - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/03/2020

Đại Diện Bán Hàng Hải Phòng

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
20/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-