Tìm thấy 80 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng" | Địa điểm "Hải Phòng"

Sales Executive ( Japanese )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

14/01/2017

Sales Trainer North East (Attractive Salary)

Coca-Cola Viet Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

11/01/2017

Nhân Viên Quản Lý Kinh Doanh

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

08/01/2017

Sales Staff (English)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 550USD | Nhân viên

22/12/2016

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 600USD | Nhân viên

19/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-