Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vật tư / Mua hàng" | Địa điểm "Hải Dương"

Trưởng Phòng Bộ Phận Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH EASTECH VIỆT NAM - Hải Dương

15,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
11/01/2020

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Shints BVT - Hải Dương

Thương lượng | Nhân viên
31/12/2019

Nhân Viên Mua Bán

Công Ty TNHH May Tinh Lợi - Hải Dương

Thương lượng | Nhân viên
18/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-