Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Mới tốt nghiệp / Thực tập" | Địa điểm "Hải Dương"

Nhân Viên Nhân Sự Phụ Trách Tuyển Dụng

Công Ty TNHH May Tinh Lợi - Hải Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2019

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH May Tinh Lợi - Hải Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/12/2019

Nhân Viên Thiết Kế Công Thức Dệt

Công ty TNHH May Tinh Lợi - Hải Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
17/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-