Tìm thấy 38 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hà Tĩnh"

KỸ SƯ LUYỆN CÁN THÉP (DỰ NGUỒN DỰ ÁN)

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh

20,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/08/2016

Trưởng Khu Vực

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/08/2016

Giám Đốc Miền

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc

08/08/2016

Nhân Viên Cơ Khí

Sun Group - Hà Tĩnh, Kiên Giang, Nghệ An

Cạnh tranh | Nhân viên

06/08/2016

Nhân Viên Kho Siêu Thị - Hà Tĩnh

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH - Hà Tĩnh

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

08/08/2016

Quản Lý Siêu Thị

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH - Hà Tĩnh, Lào Cai

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

05/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-