Tìm thấy 64 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hà Nội"

Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH MỸ - Hà Nội

25,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Điều hành cấp cao
18/11/2019

Tổng Giám Đốc Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH MỸ - Hà Nội

25,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Điều hành cấp cao
18/11/2019

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH MỸ - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Giám đốc
18/11/2019

QA Manager (IT - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
18/11/2019

Quản Lý Nhà Hàng (Tiếng Nhật N2 - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
14/11/2019

GIÁM SÁT CỬA HÀNG GIÀY PIERRE CAERDIN_TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERNATIONAL FASHION DEPOT - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/11/2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ Tập đoàn

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/11/2019

Operations Director

Công Ty TNHH Công Nghệ LOGIVAN Việt Nam - Hồ Chí Minh, Hà Nội

50,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Giám đốc
11/11/2019

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Công Trình (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
08/11/2019

Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH - Hà Nội

30,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc
05/11/2019

Quản Lý Dự Án/Chỉ huy công trường

Công Ty TNHH Kowon - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/11/2019

Giám Đốc Sản Xuất Tại Long Biên, Hà Nội

Công Ty CP Vật Tư Khoa Học Biomedic - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
31/10/2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
23/10/2019

Giám Đốc Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Tài - CLO

Step Up English - Hà Nội

30,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Giám đốc
08/11/2019

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (HÀ NỘI)

Công ty TNHH Inox Việt Na - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc
04/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-