Tìm thấy 47 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hà Nội"

Sales Manager

Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

22/02/2019

TRƯỞNG PHÒNG TRADE MARKETING

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/02/2019

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

21/02/2019

Giám Đốc Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Thông

VTC10-NETVIET - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc

21/02/2019

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Công Ty Thời Trang Adore Dress - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

20/02/2019

Quản Lý Nhà Hàng (Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,000USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

19/02/2019

Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty CP Vật Tư Khoa Học Biomedic - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

19/02/2019

QA Manager (IT - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/02/2019

Transportation Manager(KCN Quang Minh - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Hơn 16,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/02/2019

Restaurant Manager (Quản Lý Nhà Hàng)

Elegance Hospitality Group - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý cấp cao

18/02/2019

Giám Đốc Thương Hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 3T - Hà Nội

Hơn 45,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

15/02/2019

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Công Trình (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2019

Director Of Contracting (Tourism)

EASIA TRAVEL - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý cấp cao

12/02/2019

Trưởng Ban Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/02/2019

Business Unit Manager (N2, IT)

Công Ty Cổ Phần Ominext - Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

30/01/2019

CTV Trực Giảng

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

28/01/2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ Tập đoàn

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/01/2019

Giám Đốc Điều Hành

CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM - Hà Nội

3,000USD - 5,000USD | Giám đốc

24/01/2019

Giám Đốc Mua Hàng

CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

24/01/2019

Giám Đốc Tài Chính (CFO)

CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM - Hà Nội

2,000USD - 3,000USD | Giám đốc

24/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-