Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Người nước ngoài" | Địa điểm "Hà Nội"

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng - BĐS

Alphanam Group - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-