Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dầu khí / Khoáng sản" | Địa điểm "Hà Nội"

QUẢN LÝ BÁN HÀNG TIẾNG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/06/2019

CHEMICAL ENGINEER

TORRECID VIETNAM CO.,LTD. - Hà Nội, Vĩnh Phúc

Thương lượng | Mới đi làm

24/06/2019

Trưởng phòng/ Nhân viên kinh doanh, marketing (Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

700USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

31/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-