Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Hà Nam"

GA Staff - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

ACE ANTENNA Co., Ltd - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

17/09/2018

SENIOR PRODUCTION PLANNING STAFF (MALE ONLY)

ACE ANTENNA Co., Ltd - Hà Nam

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/09/2018

INTERNAL AUDITING ASSISTANT MANAGER

ACE ANTENNA Co., Ltd - Hà Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

07/09/2018

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO - TUYỂN DỤNG

ACE ANTENNA Co., Ltd - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

23/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-