Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hà Nam"

Customer Service Staff - QC (Ha Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên

18/05/2019

100 Công Nhân Sản Xuất (Nữ)

Công Ty TNHH CU Tech Việt Nam - Hà Nam

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

2 Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH CU Tech Việt Nam - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

17/05/2019

Trưởng Nhóm Sản Xuất (KCN Đồng Văn 3)

CareerLink’s Client - Hà Nam

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

Nhân Viên IT (Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

15/05/2019

QC Sub-Manager (Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-