Tìm thấy 34 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Hà Nam"

Quản Lý Canteen (Tại Nhà Máy Seoul - Hà Nam)

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/10/2019

Nhân Viên Kinh Doanh tại Hà Nam

FPT Telecom - Hà Nam

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
08/10/2019

[Hà Nam] Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
30/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-