Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hà Giang"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hà Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/11/2018

Giám Sát Bán Hàng (KV: Tuyên Quang, Hà Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hà Giang, Tuyên Quang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08/11/2018

Hà Giang_Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

31/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-