Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hà Giang"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Tuyên Quang, Hà Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hà Giang, Tuyên Quang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/07/2018

Hà Giang_Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/07/2018

Sales Supervisor - Hà Giang

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Giang

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

05/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-