Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại" | Địa điểm "Đồng Tháp"

GIÁM SÁT KINH DOANH (Đồng Tháp, Trà Vinh)

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Đồng Tháp, Trà Vinh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/08/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-