Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Mới tốt nghiệp / Thực tập" | Địa điểm "Đồng Tháp"

NHÂN VIÊN KINH DOANH ( Đồng Tháp )

CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG THỦY SẢN XUÂN LỢI - Đồng Tháp

Hơn 6,000,000VNĐ | Mới đi làm

- Giới thiệu tôm giống đến nông dân
- Chăm sóc khách hàng, thị trường có sẵn
- Mở rộng thị trường
* Làm việc ngoài thị trường tại các tỉnh Đồng Tháp

Bán hàng, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Mới tốt nghiệp Thủy sản

02/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-