Tìm thấy 456 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Đồng Nai"

Quản Lý Tập Sự

Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax - Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

14/02/2017

QUẢN LÝ CĂNTEEN

Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax - Bình Dương, Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2017

NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ (BILL OF MATERIALS)

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/02/2017

Import Staff - Head Office

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng - Nhơn Trạch (Nhật Hoặc Trung)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

13/02/2017

R&D Staff - Agricutural products

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Product Manager

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/02/2017

Kỹ Sư PLC Đồng Nai (tiếng Nhật/ Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/02/2017

Kỹ Sư Vận Hành Máy (Long Thành - Đồng Nai)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/02/2017

Kế Toán Trưởng (Đồng Nai)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Đồng Nai

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

11/02/2017

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

600USD - 700USD | Quản lý / Trưởng phòng

11/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-