Tìm thấy 23 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Đồng Nai"

Giám Sát Sơn

Công Ty TNHH Xây Dựng Võ Đắc - Đồng Nai

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
10/01/2020

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty TNHH Xây Dựng Võ Đắc - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/01/2020

Họa Viên Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Võ Đắc - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
06/01/2020

Giám Sát Công Trình

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
31/12/2019

Kiến Trúc Sư

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÂY NGUYÊN - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
28/12/2019

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÂY NGUYÊN - Đồng Nai

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
28/12/2019

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng Kết Cấu

TSC E&C - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
27/12/2019

KỸ SƯ DỰ TOÁN XÂY DỰNG (BIÊN HÒA)

CÔNG TY CP DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
10/12/2019

Giám Sát Công Trình

Công Ty TNHH Best Sun Technology - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-