Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vật tư / Mua hàng" | Địa điểm "Đồng Nai"

Purchasing Staff

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

800,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

NHÂN VIÊN THU MUA

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
03/01/2020

Quản Lý Thu Mua (Supervisor)- Công Ty Nhật, KCN Long Đức (Tiếng Nhật)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
03/01/2020

Purchasing Staff

Công Ty TNHH Inus Home Vina - Đồng Nai

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
09/01/2020

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Scansia Pacific - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
09/01/2020

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH San Lim Furniture - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
08/01/2020

Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
03/01/2020

Nhân Viên Mua Hàng Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
31/12/2019

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
31/12/2019

Nhân Viên Định Mức

Công ty TNHH BL Leather Bank - Đồng Nai

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
28/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-