Tìm thấy 34 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Đồng Nai"

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

16/07/2018

Trợ Lý Tổng Vụ - Long Thành (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

14,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

16/07/2018

Trưởng Phòng Nhân Sự Tổng Vụ - Nhơn Trạch, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/07/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

SAMHWA – VH CO.,LTD - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

07/07/2018

NHÂN VIÊN ADMIN (TIẾNG HOA)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

06/07/2018

Trợ Lý Xưởng Trưởng

HI-TRANS CO., LTD. - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

05/07/2018

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (TIẾNG TRUNG)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

22/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-