Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Đồng Nai"

PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG NHẬT

Forval Vietnam Co., Ltd - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

700USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/01/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự Tổng Vụ - Nhơn Trạch, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/01/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự

CareerLink’s Client - Đồng Nai

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/01/2019

Trưởng Phòng Tiền Lương & Phúc Lợi

CareerLink’s Client - Đồng Nai

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/01/2019

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

08/01/2019

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

CÔNG TY SEONG JI SÀI GÒN - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

03/01/2019

Nhân Viên Nhân Sự (Nữ)

Công ty TNHH Sejin Optical - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

02/01/2019

HR STAFF

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

26/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-