Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Đồng Nai"

Quản Lý Hành Chính Tổng Vụ Nhân Sự- Tiếng Nhật, KCN Long Thành

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Đồng Nai

25,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
09/04/2020

Trưởng Phòng Nhân Sự - Tiếng Nhật N2 (Long Đức, Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
08/04/2020

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Web-Pro (Vietnam) - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
07/04/2020

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm
06/04/2020

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm
06/04/2020

Nhân Viên Tổng Vụ

CÔNG TY TNHH TRÁC VIỆT PHÁT - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

GIÁM SÁT NHÂN SỰ (THÀNH PHỐ LONG KHÁNH - ĐỒNG NAI)

Vin HR Corporation - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/03/2020

GIÁM SÁT NHÂN SỰ (BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI)

Vin HR Corporation - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
11/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-