Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Đồng Nai"

Nhân Viên Nhân Sự (Biên Hòa)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

25/03/2019

Trưởng Phòng Tiền Lương & Phúc Lợi

CareerLink’s Client - Đồng Nai

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/03/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự Tổng Vụ - Nhơn Trạch, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/03/2019

Internship (4 months)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Đồng Nai

Cạnh tranh | Sinh viên/ Thực tập sinh

22/03/2019

Giám Sát Hành Chánh

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

16/03/2019

HR Planning Staff

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

Chủ Quản Nhân Sự(Đồng Nai)

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam) - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/03/2019

Safety & GA Staff (Tiếng Anh) - Đồng Nai

CareerLink’s Client - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

08/03/2019

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

7,500,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

06/03/2019

HR Executive

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04/03/2019

HR-ADM STAFF

JBS Group - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

01/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-