Tìm thấy 43 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Mới tốt nghiệp / Thực tập" | Địa điểm "Đồng Nai"

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH KING CAR - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

25/03/2019

Internship (4 months)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Đồng Nai

Cạnh tranh | Sinh viên/ Thực tập sinh

22/03/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

22/03/2019

[Internship] TGA Intern

CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Cạnh tranh | Sinh viên/ Thực tập sinh

20/03/2019

Nhân Viên QA

CÔNG TY CỔ PHẦN STARPRINT VN - Đồng Nai

Hơn 6,182,000VNĐ | Mới đi làm

08/03/2019

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHÂN THÀNH CÔNG - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

05/03/2019

Hi Fashion Vina - Administration Staff

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm

04/03/2019

QA/QC Engineer (Đồng Nai)

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Đồng Nai

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

28/02/2019

Nhân Viên Sinh Quản

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

27/02/2019

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH KUK IL VIỆT NAM - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

25/03/2019

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Công Ty CP Best Sun Technology - Đồng Nai

7,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

21/03/2019

Nhân Viên Kho

Công ty TNHH BL Leather Bank - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

18/02/2019

Nhân Viên Thiết Kế Chế Bản

Công Ty TNHH Khang Thành - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm

14/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-