Tìm thấy 31 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm" | Địa điểm "Đồng Nai"

Production Leader - Tiếng Anh (Nhơn Trạch, Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

500USD - 600USD | Trưởng nhóm / Giám sát
01/04/2020

Sales Manager (tiếng Nhật N1) - Bao bì - Biên Hòa

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
01/04/2020

R&D Manager (Steel) - English

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
27/03/2020

Phó Phòng Phát Triển Sản Phẩm - Thực Phẩm (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
27/03/2020

Nhân Viên QC/ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Toyo Ink Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm
26/03/2020

Trưởng Bộ Phận Thực Phẩm Tươi Sống - Big C Tân Hiệp (ĐN)

Hệ Thống Big C Việt Nam - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/03/2020

Nhân Viên Quầy Bánh Mì - Big C Đồng Nai

Hệ Thống Big C Việt Nam - Đồng Nai

4,473,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên
11/03/2020

04 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH NHỰA TEP - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
02/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-