Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm" | Địa điểm "Đồng Nai"

Phó Phòng Phát Triển Sản Phẩm - Thực Phẩm (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
18/09/2020

Sales Manager (tiếng Nhật N1) - Bao bì - Biên Hòa

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
18/09/2020

Production Leader - Nhơn Trạch (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Đồng Nai

500USD - 600USD | Trưởng nhóm / Giám sát
18/09/2020

Production Supervisor - English (Long Thanh, Dong Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/09/2020

R&D Manager (Steel) - English

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
31/08/2020

QA Executive - Food

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm
31/08/2020

[SCG]-TPCVN- Chemical Engineer

SCG Việt Nam - Đồng Nai

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên
27/08/2020

Nhân Viên R&D

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
16/09/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Đồng Nai

Công Ty TNHH Novopharm - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/09/2020

QA Manager

Công ty TNHH AB Mauri Viet Nam - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
15/09/2020

Nhân Viên Thử Nghiệm Hóa Chất

Công Ty Tôn Phương Nam - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
09/09/2020

Nhân Viên Phòng Lab

Công Ty TNHH Ý Chí Việt - Đồng Nai

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
31/08/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Đồng Nai

Công Ty TNHH FNANO - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
29/08/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Hóa Chất

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu MEKONG PETRO - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
07/08/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io