Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dược / Sinh học" | Địa điểm "Đồng Nai"

Trình Dược Viên Kênh OTC (Tuyến Huyện)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
22/07/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC

Công Ty TNHH Novopharm - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
31/07/2020

Trình Dược Viên - Đồng Nai

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma) - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
13/07/2020

Trình Dược Viên - Đồng Nai

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
10/07/2020

Trình Dược Viên - Đồng Nai

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HÀ - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
09/07/2020

Trình Dược Viên OTC - Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

Trình Dược Viên - Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

Trình Dược Viên - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
30/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io