Tìm thấy 44 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Đồng Nai"

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

CÔNG TY TNHH CI BAO - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
20/07/2019

Industrial Engineering

Công Ty TNHH Stella Leather Goods ( Hồ Chí Minh) - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên
18/07/2019

Maintenance Manager

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/07/2019

Purchasing Staff - Head Office

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
16/07/2019

Việc Làm Hấp Dẫn

QA Manager

Việc Làm Hấp Dẫn

Production Manager

Việc Làm Hấp Dẫn

IE Staff

THỢ MAY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒN NGỌC ĐỎ - Đồng Nai

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên
15/07/2019

Production Supervisor - Nhơn Trạch (Tiếng Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/07/2019

QA Buyer

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
08/07/2019

Technical Merchandiser

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
08/07/2019

Printing Technical

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

700USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
08/07/2019

Nhân viên An Toàn Sức Khỏe

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
05/07/2019

IT Security Officer

Taekwang Vina Industrial - Cần Thơ, Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
25/06/2019

NHÂN VIÊN IE

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
24/06/2019

LEAN Specialist

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
24/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-