Tìm thấy 54 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Đồng Nai"

NHÂN VIÊN THU MUA

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Production Improving Assistant (6S)

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Production Supervisor - Nhơn Trạch (Tiếng Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/11/2019

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU-PM

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

350USD - 500USD | Nhân viên
13/11/2019

BUSINESS PLANNING

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

NHÂN VIÊN QM - MES 3.0

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

Trưởng Phòng Lab

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/11/2019

Production Planner

Công Ty TNHH Stella Leather Goods - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2019

Costing Staff

Công Ty TNHH Stella Leather Goods - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2019

QA Staff (Outside)

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
07/11/2019

Printing Technical

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

700USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
07/11/2019

QC Supervisor

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
07/11/2019

IE Incharge

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/11/2019

Purchasing Staff

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

800,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
06/11/2019

Purchasing- MES 3.0

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
06/11/2019

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Web-Pro (Viet Nam) - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
31/10/2019

Trưởng Phòng QA (Tiếng Anh Thành Thạo)

Công Ty TNHH Web-Pro (Viet Nam) - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
31/10/2019

HR Executive/ Chuyên Viên Nhân Sự

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Nai

600USD | Trưởng nhóm / Giám sát
31/10/2019

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

CÔNG TY TNHH CI BAO - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/10/2019

Quality Supervisor

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Finishing Supervisor

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Mechanic Supervisor

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Sewing Supervisor

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Cutting Supervisor

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Store Supervisor

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Quality Inspector

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
25/10/2019

Nhân Viên Phòng Mẫu

Công Ty TNHH JOOCO DONA - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
24/10/2019

Project Manager (Footwear)

Công Ty TNHH JOOCO DONA - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
24/10/2019

NIKE ID- MATERIAL

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
24/10/2019

Technical Merchandiser

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
19/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-