Tìm thấy 36 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Đồng Nai"

NHÂN VIÊN QM - MES 3.0

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2020

Production Supervisor - Nhơn Trạch (Tiếng Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/01/2020

Business Specialist

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Purchasing Staff

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

800,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Nhân Viên Phát Triển Mẫu Giaỳ

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,500,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

HSE & ISO Executive

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,500,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Production Manager

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/01/2020

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU-PM

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

350USD - 500USD | Nhân viên
08/01/2020

Nhân Viên Lean

Công Ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên
06/01/2020

NHÂN VIÊN THU MUA

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
03/01/2020

Trưởng Phòng Lab

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
31/12/2019

Printing Supervisor

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/12/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật May

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
03/01/2020

Nhân Viên IE

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
03/01/2020

Nhân Viên Vẽ Rập Máy Tính

Công Ty TNHH BL Leather Bank - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-