Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Đồng Nai"

Fashion Garments Tan Phu - Planning Executive

Fashion Garments Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/11/2020

XUÂN TÂY, LONG KHÁNH - SENIOR TECHNICAL

Fashion Garments Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
24/11/2020

Nhân Viên phát triển mẫu

JBS Group - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
19/11/2020

Trưởng Bộ Phận May

CÔNG TY TNHH NYG (VIỆT NAM) - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/11/2020

Production Control Executive - Head Office

Fashion Garments Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Senior Merchandiser - Head Office

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/11/2020

Assistant Merchandising Manager - Head Office

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io