Tìm thấy 36 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Đồng Nai"

Tổng Vụ (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Trợ Lý Kinh Doanh ( Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/11/2018

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

CÔNG TY SEONG JI SÀI GÒN - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

08/11/2018

[KCN Bàu Xéo_Trảng Bom]_Kế Toán Trưởng (Biết tiếng Trung)

Vin HR Corporation - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

29/10/2018

Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất (4 nguoi)

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam) - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/10/2018

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

350USD - 500USD | Nhân viên

22/10/2018

PATTERN DESIGNER

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

22/10/2018

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

19/10/2018

NHÂN VIÊN ADMIN (TIẾNG HOA)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

15/10/2018

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (TIẾNG TRUNG)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

15/10/2018

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

15/10/2018

English And Presentation

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

15/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-