Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Đồng Nai"

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/09/2020

KẾ TOÁN THUẾ (TIẾNG TRUNG) - NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

AZ STAFF VN CO.,LTD - Đồng Nai

1,500USD - 2,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát
16/09/2020

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
15/09/2020

XUÂN TÂY, LONG KHÁNH - PLANNING STAFF

Fashion Garments Co. Ltd. - Đồng Nai

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
09/09/2020

GIÁM SÁT SẢN XUẤT (TIẾNG TRUNG) - NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

AZ STAFF VN CO.,LTD - Đồng Nai

1,500USD - 2,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát
01/09/2020

GIÁM SÁT KHO (TIẾNG TRUNG) - NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

AZ STAFF VN CO.,LTD - Đồng Nai

1,000USD - 2,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát
01/09/2020

TRỢ LÝ CÔNG VỤ

Công Ty TNHH Web-Pro (Vietnam) - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
24/08/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io