Tìm thấy 39 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Đồng Nai"

Production Planner (Footwear)

framas Korea Vina - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên
14/11/2019

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU-PM

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

350USD - 500USD | Nhân viên
13/11/2019

BUSINESS PLANNING

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH KING CAR - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
13/11/2019

Nhân Viên Tổng Vụ

Công Ty TNHH Vĩ Lợi - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2019

Trợ Lý/ Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Vĩ Lợi - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2019

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
11/11/2019

Purchasing- MES 3.0

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
06/11/2019

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Web-Pro (Viet Nam) - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
31/10/2019

NIKE ID- MATERIAL

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
24/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-