Tìm thấy 45 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Đồng Nai"

Trợ Lý Kinh Doanh ( Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

18/01/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/01/2019

Tổng Vụ (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

18/01/2019

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

17/01/2019

PATTERN DESIGNER

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

17/01/2019

English Interpreter

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

15/01/2019

Korean Interpreter

Công Ty TNHH Hyosung Viet Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

07/01/2019

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH XÍCH KMC VN - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

05/01/2019

Quản Lý Xưởng Cơ Khí

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam - Đồng Nai

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

02/01/2019

BUSINESS STAFF (COSTING)

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

400USD - 600USD | Nhân viên

27/12/2018

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

24/12/2018

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Công Ty CP Best Sun Technology - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/01/2019

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Trung

Công Ty CP Best Sun Technology - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/01/2019

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Hoa

Công Ty VMEP - SYM - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

14/01/2019

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần New Wood - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên

09/01/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

OTO VINA CO.,LTD - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên

19/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-