Tìm thấy 39 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Đồng Nai"

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/03/2020

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Công Ty CP Best Sun Technology - Đồng Nai

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/03/2020

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Best Sun Technology - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
17/03/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Web-Pro (Vietnam) - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên
07/03/2020

ISO / DCC (Tiếng hoa) ISO文管中心

Công Ty TNHH Web-Pro (Vietnam) - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên
07/03/2020

TỔ TRƯỞNG IMQC

CÔNG TY TNHH CI BAO - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
03/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-