Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Điện Biên"

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TẠI ĐIỆN BIÊN

FPT Telecom - Điện Biên

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao
04/07/2019

[TP. Điện Biên] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Điện Biên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-