Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Điện Biên"

TP. Điện Biên Phủ_Quản Lý Điều Hành

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Điện Biên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/01/2019

[Điện Biên] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Điện Biên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-