Tìm thấy 51 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Đà Nẵng"

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHI PHÍ & KHỐI LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/06/2019

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT, BẢO TRÌ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/06/2019

KỸ SƯ HOÀN THIỆN NHÔM KÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

7,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/06/2019

KỸ SƯ HOÀN THIỆN NỘI THẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/06/2019

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty CP Eurowindow - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/06/2019

Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/06/2019

KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC DƯƠNG MINH - Đà Nẵng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2019

Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

Công Ty TNHH Nguyên Lâm - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

06/06/2019

Finishing Manager

Công ty CP Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Đầu Tiên - FQM - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng

Công Ty CP Trung Nam - Đà Nẵng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

31/05/2019

Nhân Viên Quản Lý Vật Tư

Công Ty CP Trung Nam - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

31/05/2019

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty CP Trung Nam - Đà Nẵng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

31/05/2019

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Công Ty CP Trung Nam - Đà Nẵng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/05/2019

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Trung Nam - Đà Nẵng

Cạnh tranh | Nhân viên

23/05/2019

Phó Phòng Phụ Trách M&E

Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16/05/2019

Kỹ Sư ME Làm Việc Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh - Đà Nẵng

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

14/05/2019

Cán Bộ Kinh Tế Kế Hoạch

Công Ty CP Trung Nam - Đà Nẵng

Cạnh tranh | Nhân viên

13/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-