Tìm thấy 48 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Đà Nẵng"

CHUYÊN VIÊN ADMIN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

30/11/2018

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

30/11/2018

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN - Đà Nẵng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Assistant Club InterContinental Manager

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - Đà Nẵng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/11/2018

Assistant Chief Concierge

Empire Group - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

Assistant Chief Security

Empire Group - Đà Nẵng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/11/2018

Assistant Front Office Manager

Empire Group - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-