Tìm thấy 23 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Đà Nẵng"

QUẢN LÝ TIẾNG NHẬT

CÔNG TY TNHH HEART JAPAN ASIA TRADING - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/08/2019

Giám Đốc Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn PGT - Đà Nẵng

Thương lượng | Giám đốc
30/07/2019

DIRECTOR OF SALES & MARKETING

ALTARA SUITES by RI-YAZ - Đà Nẵng

Cạnh tranh | Giám đốc
14/08/2019

Giám Đốc Kinh Doanh

Danang Riverside Hotel - Đà Nẵng

Thương lượng | Giám đốc
10/08/2019

GENERAL MANAGER (Giám Đốc Điều Hành)

Cicilia Hotels & Spa Danang - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
29/07/2019

Key Account Manager

MM Mega Market Vietnam - Đà Nẵng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
18/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-