Tìm thấy 78 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bất động sản" | Địa điểm "Đà Nẵng"

01 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BDS MẢNG CĂN HỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN VÙNG ĐẤT SÁNG - BRIGHTLAND - Đà Nẵng

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
24/08/2019

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

Chuyên Viên PR Truyền Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH ĐÀ NẴNG - Đà Nẵng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/08/2019

Chuyên Viên Đào Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH ĐÀ NẴNG - Đà Nẵng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/08/2019

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG EMERALD - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/08/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản ECOREAL - Đà Nẵng, Quảng Ngãi

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
16/08/2019

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC ĐẠI VIỆT - Đà Nẵng

25,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/08/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC ĐẠI VIỆT - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/08/2019

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH ĐÀ NẴNG - Đà Nẵng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
07/08/2019

TRƯỞNG NHÓM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-