Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bất động sản" | Địa điểm "Đà Nẵng"

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Công Ty CP TM & DV Địa Ốc Babylon - Đà Nẵng

Hơn 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/04/2019

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công Ty CP TM & DV Địa Ốc Babylon - Đà Nẵng

Hơn 20,000,000VNĐ | Giám đốc

22/04/2019

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẤU THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

30,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/04/2019

Chuyên Viên IT Helpdesk

Công Ty CP Bất Động Sản LinkHouse Miền Trung - Đà Nẵng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

18/04/2019

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

16/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-