Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng" | Địa điểm "Cao Bằng"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Bắc Cạn, Cao Bằng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Bắc Cạn, Cao Bằng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/12/2018

Nhân Viên Kinh Doanh tại Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Cao Bằng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

05/12/2018

Cao Bằng_Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cao Bằng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/11/2018

Giám Đốc Vùng TÂY BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Bắc Cạn, Cao Bằng, Hòa Bình

18,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

26/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-