Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Cao Bằng"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Bắc Cạn, Cao Bằng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Bắc Cạn, Cao Bằng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

11/10/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Cao Bằng)

FE Credit - Cao Bằng

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

09/10/2018

Cao Bằng_Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cao Bằng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-