Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Cao Bằng"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Bắc Cạn, Cao Bằng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Bắc Cạn, Cao Bằng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/08/2018

Trưởng Kinh Doanh Các Vùng Tây Bắc - Việt Nam

Công Ty CP Thái Lan Paint - Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/08/2018

Giám Đốc Vùng TÂY BẮC

Công Ty CP Thái Lan Paint - Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

14/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-