Tìm thấy 150 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Cần Thơ"

Giám Sát Kinh Doanh Kênh MT

Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - Cần Thơ, Đồng Nai

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

08/08/2017

Technical Customer Service Staff

CareerLink’s Client - Cần Thơ

Thương lượng | Nhân viên

05/08/2017

Sales Sup / Giám Sát Bán Hàng (Thực Phẩm)

P.R. FOODLAND CO., LTD. - Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng

10,000,000VNĐ - 120,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

04/08/2017

Nhân Viên Tiếp Thị Sữa Abbott (Cần Thơ)

Abbott International Nutrition - Cần Thơ

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

01/08/2017

Sales & Marketing Staff (FMCG)

CareerLink’s Client - Cần Thơ, Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

28/07/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-