Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tư vấn" | Địa điểm "Cần Thơ"

[Cần Thơ] - Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Venesa - Cần Thơ

6,300,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/06/2018

[Cần Thơ] Nhân Viên Soi Da

Công Ty TNHH Venesa - Cần Thơ

6,100,000VNĐ - 7,200,000VNĐ | Nhân viên

06/06/2018

[Cần Thơ] Trưởng Nhóm Bán Hàng

Công Ty TNHH Venesa - Cần Thơ

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

06/06/2018

Chuyên Viên Tư Vấn Mỹ Phẩm

Công Ty TNHH Venesa - Cần Thơ

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

29/05/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Bảo Huy - Cần Thơ

4,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-