Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Cần Thơ"

Trợ lý Giám Đốc

Công Ty TNHH Bảo Huy - Cần Thơ

4,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

27/11/2018

Nhân Viên Trợ Lý Kinh Doanh

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu IDA Global - Cần Thơ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

30/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-