Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý chất lượng (QA / QC)" | Địa điểm "Cần Thơ"

Lab Technician (Food Lab)

SGS Vietnam Ltd. - Cần Thơ, Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

27/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-