Tìm thấy 4 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dược/ Sinh học" | Địa điểm "Cần Thơ"

Logistics Supervisor (Khu Vực Mekong)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Cần Thơ

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

29/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-