Tìm thấy 23 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Cần Thơ"

[Dalatmilk]_Giám Sát Bán Hàng (GT) Cần Thơ

Công Ty CP Sữa Đà Lạt - Cần Thơ

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

12/08/2017

Sales Sup / Giám Sát Bán Hàng (Thực Phẩm)

P.R. FOODLAND CO., LTD. - Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng

10,000,000VNĐ - 120,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

04/08/2017

[Fpt Telecom Cần Thơ] Nhân Viên IT

FPT Telecom - Cần Thơ

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

21/07/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-