Tìm thấy 28 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Cần Thơ"

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG - LÀM VIỆC Ở SENSE CITY CẦN THƠ

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Cần Thơ

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

27/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-