Tìm thấy 40 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng" | Địa điểm "Cần Thơ"

Sales Staff

CareerLink’s Client - Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng

300USD - 500USD | Nhân viên

16/06/2017

Cửa Hàng Trưởng ( Cần Thơ )

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN - Cần Thơ

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/06/2017

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - CN Cần Thơ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt - Cần Thơ

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

01/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-