Tìm thấy 33 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng" | Địa điểm "Bình Thuận"

GIÁM SÁT KINH DOANH - PHAN THIẾT

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Bình Thuận

Hơn 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

CN CTY TNHH Ô TÔ NGỌC PHƯƠNG - HYUNDAI BÌNH THUẬN - Bình Thuận

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

11/05/2019

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang [Bình Thuận]

CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES - Bình Thuận

Hơn 5,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

03/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-