Tìm thấy 58 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xuất nhập khẩu / Ngoại thương" | Địa điểm "Bình Dương"

Trưởng Nhóm Kho - W.B/ CFS or DC

Indo Trans Logistics Corporation - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
20/09/2019

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
18/09/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
18/09/2019

BOOKING STAFF - IMEX

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
16/09/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Đông Nam - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/09/2019

BUYER (PROCUREMENT STAFF)

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
12/09/2019

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT THU MUA (NAM)

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-