Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vật tư / Mua hàng" | Địa điểm "Bình Dương"

TRƯỞNG PHÒNG MUA HÀNG

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
25/05/2020

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ MUA HÀNG

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm
25/05/2020

PHÓ PHÒNG THU MUA

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,500,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
25/05/2020

Nhân Viên Kho Bảo Trì

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Bình Dương

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên
15/05/2020

NHÂN VIÊN THU MUA

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
15/05/2020

Nhân viên kế hoạch vật tư

Công Ty TNHH Nội Thất Kiến Á - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
15/05/2020

Nhân Viên Phòng Thu Mua Và Cung Ứng Vật Tư

Công Ty TNHH Đông Nam - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/05/2020

Trưởng Phòng Thu Mua & Cung Ứng Vật Tư

Công Ty TNHH Đông Nam - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/05/2020

Purchasing staff

CÔNG TY TNHH V.F.R - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên
11/05/2020

Material Planner

CÔNG TY TNHH V.F.R - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên
07/05/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io