Tìm thấy 102 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Bình Dương"

Receptionist Desk

Daisheng Enterprise Co.Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

14/12/2018

Nhân Viên Thu Mua ( Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Bor Yueh International VN - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/12/2018

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật - VSIP 2

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/12/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm

13/12/2018

Nhận sinh viên thực tập (mãng nhân sự)

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

12/12/2018

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

12/12/2018

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

12/12/2018

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/12/2018

Nhân Viên Đào Tạo

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/12/2018

Phó Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/12/2018

Sales Admin (KCN VSIP 2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Sales Admin - Tiếng Anh (Dĩ An, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

04/12/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

03/12/2018

Trợ Lý Phiên Dịch ( Tiếng Hoa )

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

29/11/2018

Nhân Viên Tổng vụ Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

29/11/2018

Trợ Lý Bộ Phận Khuôn Mẫu

CÔNG TY TNHH V&S PACKAGING VIỆT NAM - Bình Dương

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

29/11/2018

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

29/11/2018

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH MUA HÀNG

Công Ty CP Eurowindow - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

27/11/2018

Quản Lý Hành Chính ( Office Manager)

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-