Tìm thấy 103 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Bình Dương"

Trợ Lý Tiếng Nhật N1 - VSIP2A

CareerLink's Client - Bình Dương

1,500USD - 2,000USD | Nhân viên
09/12/2019

HR Manager (Thuan An - Binh Duong)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/12/2019

Nhân Viên Sinh Quản - Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Thêu Dương Thăng - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
05/12/2019

THƯ KÝ SẢN XUẤT

Wanek Furniture Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

Công Ty Cổ Phần Thép VAS Tuệ Minh - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm
04/12/2019

Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY CP SAMCO VINA - Bình Dương

Hơn 7,500,000VNĐ | Nhân viên
03/12/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm
03/12/2019

Trợ Lý Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS - Bình Dương

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên
02/12/2019

Nhân Viên Hành Chính

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS - Bình Dương

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên
02/12/2019

NHÂN VIÊN SALE ADMIN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
30/11/2019

Nhân Viên IE (Industry Engineering)

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
29/11/2019

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA THÁI DƯƠNG - Bình Dương

22,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
28/11/2019

GIÁM SÁT NHÂN SỰ (BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG)

Vin HR Corporation - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
27/11/2019

Trợ Lý Phiên Dịch (Tiếng Hoa)

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-