Tìm thấy 119 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Bình Dương"

KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY (7,000,000Đ-15,000,000Đ)

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
10/04/2020

TRỢ LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG HOA)

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
10/04/2020

Trưởng Nhóm Sản Xuất - Vsip 1 (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/04/2020

Phó Phòng Đóng Gói - Vsip 1 (Nhật hoặc Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
10/04/2020

NHÂN VIÊN PTN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NGK RITA - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
09/04/2020

Tổ Trưởng Xuất Hàng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/04/2020

Trợ Lý Sản Xuất

Sung Shin A-II (Vietnam) - Bình Dương

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
09/04/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Công Ty TNHH SKS Furniture - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
09/04/2020

TỔ PHÓ SẢN XUẤT

Công Ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
08/04/2020

Quản Lý Khuôn Mẫu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/04/2020

Tổ Trưởng QC Biết Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/04/2020

Giám Sát Bộ Phận Khuôn Đúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/04/2020

Ca Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
07/04/2020

Production Supervisor - Wood/Furniture

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

WOOD QC Supervisor

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/04/2020

Việc Làm Hấp Dẫn

Trưởng Nhóm Khuôn Ép Nhựa (Anh Hoặc Nhật) - Thuận An, Bình Dương

CareerLink's Client - Bình Dương

600USD - 700USD | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

QUẢN LÝ XƯỞNG KIM LOẠI

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
06/04/2020

QUẢN LÝ XƯỞNG GỖ

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
06/04/2020

TỔ TRƯỞNG BỘ PHẬN BỊ LIỆU

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

Tổ Trưởng Sinh Quản

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

Tổ Trưởng Bộ Phận Ván Lạng

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

NHÂN VIÊN QC

FOLIOT VIETNAM LLC., - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
06/04/2020

QA/QC Supervisor - Bến Cát (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

NHÓM TRƯỞNG KỸ THUẬT SAS

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 10,500,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

NHÓM TRƯỞNG SẢN XUẤT SMT (ĐI CA)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 16,700,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT SAS

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

9,500,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-