Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Bình Dương"

Giám Đốc Kinh Doanh

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/01/2020

Operation Manager (Back Office Management)

CareerLink's Client - Bình Dương

1,400USD | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Chief Accountant (KCN An Tây- Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Thư Ký Ban Giám Đốc

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
17/01/2020

Quản Lý Xưởng Sơn (Cụm Công Nghiệp Bảy Mẫu)

Công Ty TNHH Nội Thất Kiến Á - Bình Dương

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
27/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-