Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống" | Địa điểm "Bình Dương"

Nhân Viên Pha Chế/Bartender

An Lâm Resort - Bình Dương

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
06/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-