Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống" | Địa điểm "Bình Dương"

Captain Bar - Tổ Trưởng Bar

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÁNH NGHĨA QUỐC CƯỜNG - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
17/07/2019

Captain Restaurant - Tổ Trưởng Nhà Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÁNH NGHĨA QUỐC CƯỜNG - Bình Dương

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
17/07/2019

Supervisor - Giám Sát Nhà Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÁNH NGHĨA QUỐC CƯỜNG - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
17/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-