Tìm thấy 98 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện / Điện tử" | Địa điểm "Bình Dương"

Nhân Viên Kho Bảo Trì

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Bình Dương

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên
09/04/2020

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (Cơ Khí- Điện)

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
09/04/2020

THƯ KÝ BẢO TRÌ

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
08/04/2020

Nhân Viên Cơ Điện

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
07/04/2020

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
07/04/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Test)

Công Ty TNHH Sài Gòn Stec - Bình Dương

Hơn 7,500,000VNĐ | Nhân viên
06/04/2020

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Công Ty TNHH Sài Gòn Stec - Bình Dương

Hơn 7,500,000VNĐ | Mới đi làm
06/04/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Process)

Công Ty TNHH Sài Gòn Stec - Bình Dương

Hơn 7,500,000VNĐ | Nhân viên
06/04/2020

KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG

Công Ty Cổ Phần Thép VAS Tuệ Minh - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/04/2020

NHÓM TRƯỞNG KỸ THUẬT SAS

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 10,500,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

NHÓM TRƯỞNG SẢN XUẤT SMT (ĐI CA)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 16,700,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT SAS

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

9,500,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT (10MIL-17MIL)

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

Công Ty Cổ Phần Thép VAS Tuệ Minh - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
06/04/2020

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
03/04/2020

PHÓ PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SMT

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,500,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
24/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-